Afdruk

Sep 24, 2018

Gebruik van de site
top5gelegenheidsdating.nl geeft u toestemming deze website te bekijken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat u alle copyrights en andere bedrijfseigen berichten in het origineel materiaal of op kopieën van het materiaal handhaaft. U mag het materiaal op top5casualdating-sites.be op geen enkele manier wijzigen, U mag het materiaal niet reproduceren, tonen, uitvoeren, verspreiden of anderzins gebruiken voor publieke of commerciële doeleinden. Gebruik van dit materiaal op een andere webiste of netwerkomgeving voor welk doeleinde ook, is verboden. Op het materiaal op deze website rust copyright en elk onbevoegd gebruik van dit materiaal kan copyright, handelsmerken en andere wetten schenden. Indien u deze voorwaarden schendt, wordt uw toestemming om top5casualdating-sites.be te gebruiken ingetrokken en u dient direct al het gedownloade of afgedrukte materiaal te vernietigen.

Disclaimer van garantie; Beperking van aansprakelijkheid

(A) De gebruiker stemt uitdrukkelijk toe dat het gebruik van top5casualdating-sites.be is voor risico van de gebruiker alleen. Er kan niet gegarandeerd worden dat de content van deze website correct, volledig of up-to-date is. Deze site wordt aangeboden zoals het is en zoals beschikbaar zonder garanties van welke soort ook, zowel uitdrukkelijk als impliciet, inclusief maar niet beperkt tot: garanties van titel, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en garantie van niet-overtreding.

(B) Noch top5casualdating-sites.be, noch zijn partners, hun respectievelijke werknemers, agenten, derde contentaanbieders of licentgevers kunnen garanderen dat deze website niet zal worden onderbroken of geen fouten bevat; noch kunnen de bovengenoemde partijen garanderen dat resultaten die door het gebruik van de site verkregen worden correct zijn..

(C) In geen geval zal top5casualdating-sites.be, de leveranciers, een ander persoon of entiteit betrokken bij het ontwikkelen, produceren of verspreiden van deze website of andere derden genoemd op deze site aansprakelijk zijn voor schade (inclusief maar niet beperkt tot indirecte, incidentiele, speciale, gevolg- of strafrechtelijke schade voortvloeiend uit het verlies van winst, verlies van gegevens of zakelijke onderbreking) voortvloeiend uit: het gebruik of het onvermogen tot het gebruik van deze websites of eraan gekoppelde websites; of het materiaal, de informatie of diensten vermeld op een of al deze sites, of gebaseerd op garantie, contract, benadeling of andere wettelijke theorie en of de website op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Als uw gebruik van het materiaal, informatie of diensten van deze site leiden tot diensten, reparaties of correctie van apparatuur of gegevens, zijn de kosten voor u.

Gebruik van webanalyses en cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst aangeboden door Google, Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt "cookies", dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt doorgestuurd naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit voor website-exploitanten samen te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie ook aan derden overdragen indien dit wettelijk vereist is, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet koppelen aan andere gegevens die door Google worden bewaard. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. Houd er echter rekening mee dat als u dit doet u mogelijk niet in staat zijn om de volledige functionaliteit van deze website te gebruiken. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van gegevens over u door Google op de manier en voor de doeleinden zoals hierboven uiteengezet.

Contactwww.top5gelegenheidsdating.nl is een onafhankelijke, professionele vergelijkingstool, gratis voor u om te gebruiken. Om onze site gratis te houden,, hebben we een gelieerde relatie met een aantal van de websites die in onze ranglijst voorkomen en die van invloed zijn op onze ranking.